«Радів Агро» ТОВ

Пшениця озима. Млинівський р-н., Рівненська обл.

Застосовано 1 підживленням у фазі завершення кущення:

«ФоліГрін» Аміно – 0,5 л/га;
«ФоліГрін» Поліс – 0,5 л/га;
«ФоліГрін» Фітокомплекс – 0,2 л/га.

Препарати внесено у фазу завершення кущення.
Контроль без застосування стимуляторів росту та мікроелементів.
Дослід включає крайові обробки.

1 огляд після внесення.

Рослини на досліді помітно вищі за контрольні. Рослини на досліді на 35% вищі за контрольні, навіть рослини з країв вищі на 15-20%.

2 огляд після внесення.

Рослини на досліді та контролі майже вирівнялись по висоті, але різницю можна помітити на колосі.
Колос на дослідній ділянці більший за контрольний на 1-1,3 см та об’ємніший.

3 огляд.

На зрізі колосків помітна різниця у їх діаметрі та забарвленні, тобто рослина активно вегетує.
Також розріз міжвузль демонструє, що на досліді більш активно накопичується лігнін.
Враховуючи, що рослини на досліді вищі за контрольні накопичення лігніну, зокрема, сприятиме їх стійкості до вилягання.

Отриманий результат:

– активний ріст та розвиток культури;
– стійкість до вилягання за рахунок товстішого стебла та накопичення лігніну в міжвузлях;
– активний обмін речовин та вологи в рослині;
– рослина витрачає менше власної енергії на будову клітин за рахунок отриманих «готових» амінокислот;
– а «полісахариди» є доступними запасами енергії та води і підвищують стійкість рослин до можливих надмірно високих температур.

Відібрано 6 середніх рослин з дослідної та контрольної ділянок.

Довжина колосу:

на контролі – від 7 до 7,5 см.
на досліді – від 7,7 до 8 см.

Обрані 6 колосків дали:

на контролі – 250 зерен.
на досліді – 310 зерен.

Фінальна Ефективність!

Урожайність.

контроль – 52,1 ц/га;

дослід – 59,2 ц/га.

Різниця – 7,1 ц/га.

Варіант

Вологість,%

Протеїн,%

Глютен,%

Контроль

12,6

12,6

24,6

Дослід

13

13,3

26,2

Різниця

-0,4

+0,7

+2,2

Економічна ефективність.

Вартість препаратів на 1 гектар при вказаних нормах застосування:

«ФоліГрін» Фітокомплекс – 5 $;
«ФоліГрін» Аміно – 6 $;
«ФоліГрін» Поліс – 7 $.
Загалом – 18 $.

Вартість збіжжя з 1 га на дату збирання (EXW, елеватор):

контроль – 937,8 $.
дослід – 1 065,6 $.
Вартість отриманої прибавки урожайності з 1 гектару – 127,8 $.

Показники

Контроль

Дослід 1

Вартість повної обробки 1 га , $

547,00

564,70

Валовий збір з 1 га, кг

5 210

5 920

Вартість валу з 1 га, $

937,80

1 065,60

Різниця збору, кг

0

710

Вартість прибавки, $

0,00

127,80

Ефективність вкладених коштів

1,71

1,89

Коефіцієнт ефективності додатково вкладених коштів

-

7,22